Radiotablå för alla Sveriges radios kanaler

Undrar du vad som sänds just nu på radion? Tv-tabla.se har en komplett radio-guide för dig.

Navigera lätt och smidigt och och få information om vilka program som sänds på radion idag.

Vi erbjuder även ett enkelt sätt för dig att skapa sin egna radio-tablå, så att informationen passar just dig och de radio-kanalerna som du gillar och är intresserad av, kostnadsfritt.

Dagens radio-guide onsdag den 24 Januari 00:54

P1
TidProgram
00.02Nordegren och Epstein i
00.45OBS
01.00Ekonyheter
01.02Tendens: Vi vet int
01.35Känsligt läge
02.00Ekonyheter
02.02Stil
03.00Ekonyheter
03.02Sommar i P1 med Ale
04.30På minuten
05.00Ekonyheter
05.02Vetandets värld
05.29P1-morgon
05.30Ekonyheter
05.35Ring P1! med Tomas
05.45Morgonandakt
05.55Sjöväder
05.59P1-morgon
06.00Morgoneko
06.15P1-morgon
06.30Ekonyheter
06.32Ekonomieko
06.34Nyheter från Vetens
06.39P1-morgon
06.50Tankar för dagen me
06.55Landväder
06.59P1-morgon
07.00Morgoneko
07.18P1-morgon
07.30Ekonyheter
07.32Ekonomieko
07.36Nyheter från Vetens
07.39P1-morgon
07.46Kulturnytt
07.55Land- och sjöväder
07.59P1-morgon
08.00Morgoneko
08.15P1-morgon
08.30Ekonyheter
08.32Ekonomieko
08.36Nyheter från Vetens
08.41P1-morgon
08.54Kulturnytt
08.59P1-morgon
09.00Morgoneko
09.14P1-morgon
09.30Ring P1! med Tomas
10.00Ekonyheter
10.03Plånboken
10.55Radiofynd: Skräp so
11.00Ekonyheter
11.04Katarina Hahr möter
11.35Radioföljetongen: D
12.00Tolvslaget
12.01Dagens dikt
12.10Vetandets värld: Fo
12.30Luncheko
12.55Land- och sjöväder
13.00P1 Kultur
14.00Ekonyheter
14.03Vetenskapsradion Kl
15.00Ekonyheter
15.03Radiosporten
15.04Nordegren och Epste
15.45Kulturnytt
15.55Sjöväder
16.00Ekonyheter
16.03Studio Ett
16.45Dagens Eko kvart i
17.00Studio Ett
17.45Dagens Eko
18.01Ekonomiekot
18.08Radiosporten
18.09Kulturnytt
18.14P1 Kultur
19.00Ekonyheter
19.03Meny med Tomas Teng
19.35Radioföljetongen: D
20.00Ekonyheter
20.03Katarina Hahr möter
20.35Vetandets värld: Fo
20.55Klartext - nyheter
21.00Ekonyheter
21.03Bildningsbyrån - tä
21.35Ring P1! med Tomas
21.45Tankar för dagen me
21.50Land- och sjöväder
22.00Ekonyheter
22.10Radiosporten
22.12Studio Ett
22.55Kulturnytt
23.00Ekonyheter
23.07Studio Ett
23.55Dagens dikt
P4 Kalmar
TidProgram
00.00Ekonyheter
00.02Vaken med Robert Be
01.00Ekonyheter
01.02Vaken med Robert Be
02.00Ekonyheter
02.02Vaken med Robert Be
03.00Ekonyheter
03.02Vaken med Robert Be
04.00Ekonyheter
04.02Vaken med Robert Be
05.00Ekonyheter
05.02Vaken med Robert Be
05.30Ekonyheter
05.35Vaken med Robert Be
05.59Morgon i P4 Kalmar
06.00Ekonyheter
06.05Radiosporten
06.08Morgon i P4 Kalmar
06.30Nyheter från P4 Kal
06.34Morgon i P4 Kalmar
06.50Barnmorgon med Farz
06.56Morgon i P4 Kalmar
07.00Ekonyheter
07.07Radiosporten
07.10Morgon i P4 Kalmar
07.30Nyheter från P4 Kal
07.34Morgon i P4 Kalmar
08.00Ekonyheter
08.07Radiosporten
08.10Morgon i P4 Kalmar
08.30Nyheter från P4 Kal
08.34Morgon i P4 Kalmar
09.00Ekonyheter
09.02Radiosporten
09.03Kulturnytt i P4
09.05Morgon i P4 Kalmar
09.30Nyheter från P4 Kal
09.32Morgon i P4 Kalmar
10.00Ekonyheter
10.03Förmiddag i P4 Kalm
10.30Nyheter från P4 Kal
10.31Förmiddag i P4 Kalm
11.00Ekonyheter
11.03Förmiddag i P4 Kalm
11.30Nyheter från P4 Kal
11.32Förmiddag i P4 Kalm
12.00Ekonyheter
12.10Förmiddag i P4 Kalm
12.30Nyheter från P4 Kal
12.32Förmiddag i P4 Kalm
12.56Nyheter från Sisura
12.59Förmiddag i P4 Kalm
13.00Ekonyheter
13.02Radiosporten
13.04P4 Extra med Erik B
13.30Nyheter från P4 Kal
13.32P4 Extra med Erik B
14.00Ekonyheter
14.03P4 Extra med Erik B
14.30Nyheter från P4 Kal
14.32P4 Extra med Erik B
14.57Kulturnytt i P4
14.59Eftermiddag i P4 Ka
15.00Ekonyheter
15.03Radiosporten
15.04Eftermiddag i P4 Ka
15.30Nyheter från P4 Kal
15.33Eftermiddag i P4 Ka
16.00Ekonyheter
16.03Radiosporten
16.07Eftermiddag i P4 Ka
16.30Nyheter från P4 Kal
16.34Eftermiddag i P4 Ka
16.45Dagens Eko kvart i
17.01Eftermiddag i P4 Ka
17.30Nyheter från P4 Kal
17.34Eftermiddag i P4 Ka
17.35Kvällspasset i P4 m
18.00Sagor i Barnradion:
18.12Sportextra
20.03Radiosporten
20.06Sportextra
21.00Sportextra
21.40Karlavagnen med Chr
22.00Ekonyheter
22.10Radiosporten
22.12Karlavagnen med Chr
23.00Ekonyheter
23.07Karlavagnen med Chr
P4 Dalarna
TidProgram
00.00Ekonyheter
00.02Vaken med Robert Be
01.00Ekonyheter
01.02Vaken med Robert Be
02.00Ekonyheter
02.02Vaken med Robert Be
03.00Ekonyheter
03.02Vaken med Robert Be
04.00Ekonyheter
04.02Vaken med Robert Be
05.00Ekonyheter
05.02Vaken med Robert Be
05.30Ekonyheter
05.35Vaken med Robert Be
05.59Morgon i P4 Dalarna
06.00Ekonyheter
06.05Radiosporten
06.08Morgon i P4 Dalarna
06.14Trafik & Service
06.15Morgon i P4 Dalarna
06.30Dalanytt
06.33Morgon i P4 Dalarna
06.50Barnmorgon med Farz
06.56Morgon i P4 Dalarna
07.00Ekonyheter
07.07Radiosporten
07.10Morgon i P4 Dalarna
07.30Dalanytt
07.33Morgon i P4 Dalarna
08.00Ekonyheter
08.07Radiosporten
08.10Morgon i P4 Dalarna
08.30Dalanytt
08.33Morgon i P4 Dalarna
09.00Ekonyheter
09.02Radiosporten
09.03Kulturnytt i P4
09.05Morgon i P4 Dalarna
09.30Dalanytt
09.32Förmiddag i P4 Dala
10.00Ekonyheter
10.03Förmiddag i P4 Dala
10.30Dalanytt
10.32Förmiddag i P4 Dala
11.00Ekonyheter
11.03Förmiddag i P4 Dala
11.30Dalanytt
11.32Förmiddag i P4 Dala
12.00Ekonyheter
12.10Förmiddag i P4 Dala
12.30Dalanytt
12.32Förmiddag i P4 Dala
12.56Nyheter från Sisura
12.59Förmiddag i P4 Dala
13.30Dalanytt
13.32P4 Extra med Erik B
14.00Ekonyheter
14.03P4 Extra med Erik B
14.30Dalanytt
14.32P4 Extra med Erik B
14.57Kulturnytt i P4
15.00Ekonyheter
15.03Radiosporten
15.04Eftermiddag i P4 Da
15.30Dalanytt
15.33Trafik & Service
15.35Eftermiddag i P4 Da
16.00Ekonyheter
16.03Radiosporten
16.07Eftermiddag i P4 Da
16.30Dalanytt
16.34Trafik & Service
16.35Eftermiddag i P4 Da
16.45Dagens Eko kvart i
17.00Trafik & Service
17.01Eftermiddag i P4 Da
17.30Dalanytt
17.33Eftermiddag i P4 Da
17.35Kvällspasset i P4 m
18.00Sagor i Barnradion:
18.12Sportextra
20.03Radiosporten
20.06Sportextra
21.00Sportextra
21.40Karlavagnen med Chr
22.00Ekonyheter
22.10Radiosporten
22.12Karlavagnen med Chr
23.00Ekonyheter
23.07Karlavagnen med Chr
P4 Jönköping
TidProgram
00.00Ekonyheter
00.02Vaken med Robert Be
01.00Ekonyheter
01.02Vaken med Robert Be
02.00Ekonyheter
02.02Vaken med Robert Be
03.00Ekonyheter
03.02Vaken med Robert Be
04.00Ekonyheter
04.02Vaken med Robert Be
05.00Ekonyheter
05.02Vaken med Robert Be
05.30Ekonyheter
05.35Vaken med Robert Be
05.59Morgon i P4 Jönköpi
06.00Ekonyheter
06.05Radiosporten
06.08Morgon i P4 Jönköpi
06.20Väder från SMHI
06.22Morgon i P4 Jönköpi
06.30Nyheter P4 Jönköpin
06.34Morgon i P4 Jönköpi
06.50Barnmorgon med Farz
06.56Morgon i P4 Jönköpi
07.00Ekonyheter
07.07Radiosporten
07.10Morgon i P4 Jönköpi
07.20Väder från SMHI
07.22Morgon i P4 Jönköpi
07.30Nyheter P4 Jönköpin
07.34Morgon i P4 Jönköpi
08.00Ekonyheter
08.07Radiosporten
08.10Morgon i P4 Jönköpi
08.30Nyheter P4 Jönköpin
08.34Morgon i P4 Jönköpi
09.00Ekonyheter
09.02Radiosporten
09.03Kulturnytt i P4
09.05Morgon i P4 Jönköpi
09.30Nyheter P4 Jönköpin
09.32Förmiddag i P4 Jönk
10.00Ekonyheter
10.03Förmiddag i P4 Jönk
10.30Nyheter P4 Jönköpin
10.32Förmiddag i P4 Jönk
11.00Ekonyheter
11.03Förmiddag i P4 Jönk
11.30Nyheter P4 Jönköpin
11.32Förmiddag i P4 Jönk
12.00Ekonyheter
12.10Förmiddag i P4 Jönk
12.30Nyheter P4 Jönköpin
12.32Förmiddag i P4 Jönk
12.56Nyheter från Sisura
12.59Förmiddag i P4 Jönk
13.00Ekonyheter
13.02Radiosporten
13.04P4 Extra med Erik B
13.30Nyheter P4 Jönköpin
13.32P4 Extra med Erik B
14.00Ekonyheter
14.03P4 Extra med Erik B
14.30Nyheter P4 Jönköpin
14.32P4 Extra med Erik B
14.57Kulturnytt i P4
14.59Eftermiddag i P4 Jö
15.00Ekonyheter
15.03Radiosporten
15.04Eftermiddag i P4 Jö
15.30Nyheter P4 Jönköpin
15.33Eftermiddag i P4 Jö
16.00Ekonyheter
16.03Radiosporten
16.07Eftermiddag i P4 Jö
16.30Nyheter P4 Jönköpin
16.34Eftermiddag i P4 Jö
16.45Dagens Eko kvart i
17.01Eftermiddag i P4 Jö
17.05Väder från SMHI
17.07Eftermiddag i P4 Jö
17.30Nyheter P4 Jönköpin
17.34Eftermiddag i P4 Jö
17.35Kvällspasset i P4 m
18.00Sagor i Barnradion:
18.12Sportextra
20.03Radiosporten
20.06Sportextra
21.00Sportextra
21.40Karlavagnen med Chr
22.00Ekonyheter
22.10Radiosporten
22.12Karlavagnen med Chr
23.00Ekonyheter
23.07Karlavagnen med Chr
P4 Gotland
TidProgram
00.00Ekonyheter
00.02Vaken med Robert Be
01.00Ekonyheter
01.02Vaken med Robert Be
02.00Ekonyheter
02.02Vaken med Robert Be
03.00Ekonyheter
03.02Vaken med Robert Be
04.00Ekonyheter
04.02Vaken med Robert Be
05.00Ekonyheter
05.02Vaken med Robert Be
05.30Ekonyheter
05.35Vaken med Robert Be
05.59Nyheter P4 Gotland
06.00Ekonyheter
06.05Radiosporten
06.08Morgon i P4 Gotland
06.12Trafik & Service
06.15Morgon i P4 Gotland
06.30Nyheter P4 Gotland
06.36Morgon i P4 Gotland
06.50Barnmorgon med Farz
06.56Morgon i P4 Gotland
06.59Nyheter P4 Gotland
07.00Ekonyheter
07.07Radiosporten
07.10Morgon i P4 Gotland
07.30Nyheter P4 Gotland
07.34Morgon i P4 Gotland
07.59Nyheter P4 Gotland
08.00Ekonyheter
08.07Radiosporten
08.10Morgon i P4 Gotland
08.30Nyheter P4 Gotland
08.36Morgon i P4 Gotland
09.00Ekonyheter
09.02Radiosporten
09.03Kulturnytt i P4
09.05Morgon i P4 Gotland
09.30Nyheter P4 Gotland
09.32Morgon i P4 Gotland
09.35Trafik & Service
09.40Morgon i P4 Gotland
10.00Ekonyheter
10.03Förmiddag i P4 Gotl
10.30Nyheter P4 Gotland
10.32Förmiddag i P4 Gotl
11.00Ekonyheter
11.03Förmiddag i P4 Gotl
11.30Nyheter P4 Gotland
11.32Förmiddag i P4 Gotl
12.00Ekonyheter
12.10Förmiddag i P4 Gotl
12.30Nyheter P4 Gotland
12.32Förmiddag i P4 Gotl
12.56Nyheter från Sisura
12.59Förmiddag i P4 Gotl
13.00Ekonyheter
13.02Radiosporten
13.04P4 Extra med Erik B
13.30Nyheter P4 Gotland
13.32P4 Extra med Erik B
14.00Ekonyheter
14.03P4 Extra med Erik B
14.30Nyheter P4 Gotland
14.32P4 Extra med Erik B
14.57Kulturnytt i P4
15.00Ekonyheter
15.03Radiosporten
15.04Eftermiddag i P4 Go
15.30Nyheter P4 Gotland
15.32Eftermiddag i P4 Go
16.00Ekonyheter
16.03Radiosporten
16.07Eftermiddag i P4 Go
16.30Nyheter P4 Gotland
16.34Eftermiddag i P4 Go
16.45Dagens Eko kvart i
17.01Eftermiddag i P4 Go
17.30Nyheter P4 Gotland
17.34Eftermiddag i P4 Go
17.35Kvällspasset i P4 m
18.00Sagor i Barnradion:
18.12Sportextra
20.03Radiosporten
20.06Sportextra
21.00Sportextra
21.40Karlavagnen med Chr
22.00Ekonyheter
22.10Radiosporten
22.12Karlavagnen med Chr
23.00Ekonyheter
23.07Karlavagnen med Chr
P4 Blekinge
TidProgram
00.00Ekonyheter
00.02Vaken med Robert Be
01.00Ekonyheter
01.02Vaken med Robert Be
02.00Ekonyheter
02.02Vaken med Robert Be
03.00Ekonyheter
03.02Vaken med Robert Be
04.00Ekonyheter
04.02Vaken med Robert Be
05.00Ekonyheter
05.02Vaken med Robert Be
05.30Ekonyheter
05.35Vaken med Robert Be
05.59Morgon i P4 Bleking
06.00Ekonyheter
06.05Radiosporten
06.08Morgon i P4 Bleking
06.30Nyheter från SR Ble
06.33Morgon i P4 Bleking
06.50Barnmorgon med Farz
06.56Morgon i P4 Bleking
07.00Ekonyheter
07.07Radiosporten
07.10Morgon i P4 Bleking
07.30Nyheter från SR Ble
07.33Morgon i P4 Bleking
08.00Ekonyheter
08.07Radiosporten
08.10Morgon i P4 Bleking
08.30Nyheter från SR Ble
08.33Morgon i P4 Bleking
09.00Ekonyheter
09.02Radiosporten
09.03Kulturnytt i P4
09.05Morgon i P4 Bleking
09.30Nyheter från SR Ble
09.33Förmiddag i P4 Blek
10.00Ekonyheter
10.03Förmiddag i P4 Blek
10.30Nyheter från SR Ble
10.32Förmiddag i P4 Blek
11.00Ekonyheter
11.03Förmiddag i P4 Blek
11.30Nyheter från SR Ble
11.33Förmiddag i P4 Blek
12.00Ekonyheter
12.10Förmiddag i P4 Blek
12.30Nyheter från SR Ble
12.32Förmiddag i P4 Blek
12.56Nyheter från Sisura
12.59Förmiddag i P4 Blek
13.00Ekonyheter
13.02Radiosporten
13.04P4 Extra med Erik B
13.30Nyheter från SR Ble
13.32P4 Extra med Erik B
14.00Ekonyheter
14.03P4 Extra med Erik B
14.30Nyheter från SR Ble
14.32P4 Extra med Erik B
14.57Kulturnytt i P4
14.59Eftermiddag i P4 Bl
15.00Ekonyheter
15.03Radiosporten
15.04Eftermiddag i P4 Bl
15.30Nyheter från SR Ble
15.33Eftermiddag i P4 Bl
16.00Ekonyheter
16.03Radiosporten
16.07Eftermiddag i P4 Bl
16.30Nyheter från SR Ble
16.34Eftermiddag i P4 Bl
16.45Dagens Eko kvart i
17.01Eftermiddag i P4 Bl
17.30Nyheter från SR Ble
17.34Eftermiddag i P4 Bl
17.35Kvällspasset i P4 m
18.00Sagor i Barnradion:
18.12Sportextra
20.03Radiosporten
20.06Sportextra
21.00Sportextra
21.40Karlavagnen med Chr
22.00Ekonyheter
22.10Radiosporten
22.12Karlavagnen med Chr
23.00Ekonyheter
23.07Karlavagnen med Chr
P4 Gävleborg
TidProgram
00.00Ekonyheter
00.02Vaken med Robert Be
01.00Ekonyheter
01.02Vaken med Robert Be
02.00Ekonyheter
02.02Vaken med Robert Be
03.00Ekonyheter
03.02Vaken med Robert Be
04.00Ekonyheter
04.02Vaken med Robert Be
05.00Ekonyheter
05.02Vaken med Robert Be
05.30Ekonyheter
05.35Vaken med Robert Be
05.59Morgon i P4 Gävlebo
06.00Ekonyheter
06.05Radiosporten
06.08Morgon i P4 Gävlebo
06.25Väder Gävleborg
06.27Morgon i P4 Gävlebo
06.30Nyheter P4 Gävlebor
06.33Morgon i P4 Gävlebo
06.50Barnmorgon med Farz
06.56Morgon i P4 Gävlebo
07.00Ekonyheter
07.07Radiosporten
07.10Morgon i P4 Gävlebo
07.25Väder Gävleborg
07.27Morgon i P4 Gävlebo
07.30Nyheter P4 Gävlebor
07.34Morgon i P4 Gävlebo
08.00Ekonyheter
08.07Radiosporten
08.10Morgon i P4 Gävlebo
08.25Väder Gävleborg
08.27Morgon i P4 Gävlebo
08.30Nyheter P4 Gävlebor
08.34Morgon i P4 Gävlebo
09.00Ekonyheter
09.02Radiosporten
09.03Kulturnytt i P4
09.05Morgon i P4 Gävlebo
09.30Nyheter P4 Gävlebor
09.32Förmiddag i P4 Gävl
10.00Ekonyheter
10.03Förmiddag i P4 Gävl
10.30Nyheter P4 Gävlebor
10.31Förmiddag i P4 Gävl
11.00Ekonyheter
11.03Förmiddag i P4 Gävl
11.30Nyheter P4 Gävlebor
11.31Förmiddag i P4 Gävl
12.00Ekonyheter
12.10Förmiddag i P4 Gävl
12.30Nyheter P4 Gävlebor
12.31Förmiddag i P4 Gävl
12.56Nyheter från Sisura
12.59Förmiddag i P4 Gävl
13.00Ekonyheter
13.02Radiosporten
13.04P4 Extra med Erik B
13.30Nyheter P4 Gävlebor
13.32P4 Extra med Erik B
14.00Ekonyheter
14.03P4 Extra med Erik B
14.30Nyheter P4 Gävlebor
14.32P4 Extra med Erik B
14.57Kulturnytt i P4
14.59Eftermiddag i P4 Gä
15.00Ekonyheter
15.03Radiosporten
15.04Eftermiddag i P4 Gä
15.30Nyheter P4 Gävlebor
15.32Eftermiddag i P4 Gä
16.00Ekonyheter
16.03Radiosporten
16.07Eftermiddag i P4 Gä
16.23Väder Gävleborg
16.25Eftermiddag i P4 Gä
16.30Nyheter P4 Gävlebor
16.34Eftermiddag i P4 Gä
16.45Dagens Eko kvart i
17.01Eftermiddag i P4 Gä
17.30Nyheter P4 Gävlebor
17.34Eftermiddag i P4 Gä
17.35Kvällspasset i P4 m
18.00Sagor i Barnradion:
18.12Sportextra
20.03Radiosporten
20.06Sportextra
21.00Sportextra
21.40Karlavagnen med Chr
22.00Ekonyheter
22.10Radiosporten
22.12Karlavagnen med Chr
23.00Ekonyheter
23.07Karlavagnen med Chr
P4 Halland
TidProgram
00.00Ekonyheter
00.02Vaken med Robert Be
01.00Ekonyheter
01.02Vaken med Robert Be
02.00Ekonyheter
02.02Vaken med Robert Be
03.00Ekonyheter
03.02Vaken med Robert Be
04.00Ekonyheter
04.02Vaken med Robert Be
05.00Ekonyheter
05.02Vaken med Robert Be
05.30Ekonyheter
05.35Vaken med Robert Be
05.59Morgon i P4 Halland
06.00Ekonyheter
06.05Radiosporten
06.08Morgon i P4 Halland
06.30Nyheter P4 Halland
06.34Morgon i P4 Halland
06.50Barnmorgon med Farz
06.56Morgon i P4 Halland
07.00Ekonyheter
07.07Radiosporten
07.10Morgon i P4 Halland
07.15Vädret från SMHI i
07.17Morgon i P4 Halland
07.30Nyheter P4 Halland
07.34Morgon i P4 Halland
08.00Ekonyheter
08.07Radiosporten
08.10Morgon i P4 Halland
08.30Nyheter P4 Halland
08.34Morgon i P4 Halland
09.00Ekonyheter
09.02Radiosporten
09.03Kulturnytt i P4
09.05Morgon i P4 Halland
09.30Nyheter P4 Halland
09.33Morgon i P4 Halland
10.00Ekonyheter
10.03Förmiddag i P4 Hall
10.30Nyheter P4 Halland
10.32Förmiddag i P4 Hall
11.00Ekonyheter
11.03Förmiddag i P4 Hall
11.30Nyheter P4 Halland
11.32Förmiddag i P4 Hall
12.00Ekonyheter
12.10Förmiddag i P4 Hall
12.30Nyheter P4 Halland
12.32Förmiddag i P4 Hall
12.56Nyheter från Sisura
12.59Förmiddag i P4 Hall
13.00Ekonyheter
13.02Radiosporten
13.04P4 Extra med Erik B
13.30Nyheter P4 Halland
13.32P4 Extra med Erik B
14.00Ekonyheter
14.03P4 Extra med Erik B
14.30Nyheter P4 Halland
14.32P4 Extra med Erik B
14.57Kulturnytt i P4
14.59Eftermiddag i P4 Ha
15.00Ekonyheter
15.03Radiosporten
15.04Eftermiddag i P4 Ha
15.30Nyheter P4 Halland
15.32Eftermiddag i P4 Ha
16.00Ekonyheter
16.03Radiosporten
16.07Eftermiddag i P4 Ha
16.08Vädret från SMHI i
16.10Eftermiddag i P4 Ha
16.30Nyheter P4 Halland
16.34Eftermiddag i P4 Ha
16.45Dagens Eko kvart i
17.01Eftermiddag i P4 Ha
17.30Nyheter P4 Halland
17.31Eftermiddag i P4 Ha
17.35Kvällspasset i P4 m
18.00Sagor i Barnradion:
18.12Sportextra
20.03Radiosporten
20.06Sportextra
21.00Sportextra
21.40Karlavagnen med Chr
22.00Ekonyheter
22.10Radiosporten
22.12Karlavagnen med Chr
23.00Ekonyheter
23.07Karlavagnen med Chr
P4 Göteborg
TidProgram
00.00Ekonyheter
00.02Vaken med Robert Be
01.00Ekonyheter
01.02Vaken med Robert Be
02.00Ekonyheter
02.02Vaken med Robert Be
03.00Ekonyheter
03.02Vaken med Robert Be
04.00Ekonyheter
04.02Vaken med Robert Be
05.00Ekonyheter
05.02Vaken med Robert Be
05.30Ekonyheter
05.35Vaken med Robert Be
05.59Morgon i P4 Götebor
06.00Ekonyheter
06.05Radiosporten
06.08Trafik & Service
06.09Morgon i P4 Götebor
06.30Nyheter P4 Göteborg
06.34Trafik & Service
06.35Morgon i P4 Götebor
06.50Barnmorgon med Farz
06.56Morgon i P4 Götebor
07.00Ekonyheter
07.07Radiosporten
07.10Trafik & Service
07.11Morgon i P4 Götebor
07.30Nyheter P4 Göteborg
07.34SMHI
07.36Trafik & Service
07.37Morgon i P4 Götebor
08.00Ekonyheter
08.07Radiosporten
08.10Trafik & Service
08.11Morgon i P4 Götebor
08.30Nyheter P4 Göteborg
08.34Trafik & Service
08.35Morgon i P4 Götebor
09.00Ekonyheter
09.02Radiosporten
09.03Kulturnytt i P4
09.05Trafik & Service
09.06Morgon i P4 Götebor
09.30Nyheter P4 Göteborg
09.32Förmiddag i P4 Göte
10.00Ekonyheter
10.03Förmiddag i P4 Göte
10.30Nyheter P4 Göteborg
10.32Förmiddag i P4 Göte
11.00Ekonyheter
11.03Förmiddag i P4 Göte
11.30Nyheter P4 Göteborg
11.32SMHI
11.34Trafik & Service
11.35Förmiddag i P4 Göte
12.00Ekonyheter
12.10Förmiddag i P4 Göte
12.30Nyheter P4 Göteborg
12.32Förmiddag i P4 Göte
12.56Nyheter från Sisura
12.59Förmiddag i P4 Göte
13.00Ekonyheter
13.02Radiosporten
13.04P4 Extra med Erik B
13.30Nyheter P4 Göteborg
13.32P4 Extra med Erik B
14.00Ekonyheter
14.03P4 Extra med Erik B
14.30Nyheter P4 Göteborg
14.32P4 Extra med Erik B
14.57Kulturnytt i P4
14.59Eftermiddag i P4 Gö
15.00Ekonyheter
15.03Radiosporten
15.04Trafik & Service
15.05Eftermiddag i P4 Gö
15.30Nyheter P4 Göteborg
15.33Trafik & Service
15.34Eftermiddag i P4 Gö
16.00Ekonyheter
16.03Radiosporten
16.07Trafik & Service
16.08Eftermiddag i P4 Gö
16.30Nyheter P4 Göteborg
16.34Trafik & Service
16.35Eftermiddag i P4 Gö
16.45Dagens Eko kvart i
17.01Trafik & Service
17.02Eftermiddag i P4 Gö
17.30Nyheter P4 Göteborg
17.34Trafik & Service
17.35Kvällspasset i P4 m
18.00Sagor i Barnradion:
18.12Sportextra
20.03Radiosporten
20.06Sportextra
21.00Sportextra
21.40Karlavagnen med Chr
22.00Ekonyheter
22.10Radiosporten
22.12Karlavagnen med Chr
23.00Ekonyheter
23.07Karlavagnen med Chr
P4 Jämtland
TidProgram
00.00Ekonyheter
00.02Vaken med Robert Be
01.00Ekonyheter
01.02Vaken med Robert Be
02.00Ekonyheter
02.02Vaken med Robert Be
03.00Ekonyheter
03.02Vaken med Robert Be
04.00Ekonyheter
04.02Vaken med Robert Be
05.00Ekonyheter
05.02Vaken med Robert Be
05.30Ekonyheter
05.35Vaken med Robert Be
05.59Morgon i P4 Jämtlan
06.00Ekonyheter
06.05Radiosporten
06.08Morgon i P4 Jämtlan
06.20Dagens väder
06.22Morgon i P4 Jämtlan
06.30Nyheter P4 Jämtland
06.33Morgon i P4 Jämtlan
06.50Barnmorgon med Farz
06.56Morgon i P4 Jämtlan
07.00Ekonyheter
07.07Radiosporten
07.10Morgon i P4 Jämtlan
07.30Nyheter P4 Jämtland
07.33Morgon i P4 Jämtlan
08.00Ekonyheter
08.07Radiosporten
08.10Morgon i P4 Jämtlan
08.30Nyheter P4 Jämtland
08.33Morgon i P4 Jämtlan
09.00Ekonyheter
09.02Radiosporten
09.03Kulturnytt i P4
09.05Förmiddag i P4 Jämt
09.30Nyheter P4 Jämtland
09.33Förmiddag i P4 Jämt
10.00Ekonyheter
10.03Förmiddag i P4 Jämt
10.30Nyheter P4 Jämtland
10.33Förmiddag i P4 Jämt
11.00Ekonyheter
11.03Förmiddag i P4 Jämt
11.30Nyheter P4 Jämtland
11.33Förmiddag i P4 Jämt
12.00Ekonyheter
12.10Förmiddag i P4 Jämt
12.30Nyheter P4 Jämtland
12.33Förmiddag i P4 Jämt
12.56Nyheter från Sisura
12.59Förmiddag i P4 Jämt
13.00Ekonyheter
13.02Radiosporten
13.04P4 Extra med Erik B
13.30Nyheter P4 Jämtland
13.32P4 Extra med Erik B
14.00Ekonyheter
14.03P4 Extra med Erik B
14.30Nyheter P4 Jämtland
14.32P4 Extra med Erik B
14.57Kulturnytt i P4
14.59Eftermiddag i P4 Jä
15.00Ekonyheter
15.03Radiosporten
15.04Eftermiddag i P4 Jä
15.30Nyheter P4 Jämtland
15.33Eftermiddag i P4 Jä
16.00Ekonyheter
16.03Radiosporten
16.07Eftermiddag i P4 Jä
16.30Nyheter P4 Jämtland
16.33Eftermiddag i P4 Jä
16.45Dagens Eko kvart i
17.01Eftermiddag i P4 Jä
17.30Nyheter P4 Jämtland
17.33Eftermiddag i P4 Jä
17.35Kvällspasset i P4 m
18.00Sagor i Barnradion:
18.12Sportextra
20.03Radiosporten
20.06Sportextra
21.00Sportextra
21.40Karlavagnen med Chr
22.00Ekonyheter
22.10Radiosporten
22.12Karlavagnen med Chr
23.00Ekonyheter
23.07Karlavagnen med Chr
P4 Kristianstad
TidProgram
00.00Ekonyheter
00.02Vaken med Robert Be
01.00Ekonyheter
01.02Vaken med Robert Be
02.00Ekonyheter
02.02Vaken med Robert Be
03.00Ekonyheter
03.02Vaken med Robert Be
04.00Ekonyheter
04.02Vaken med Robert Be
05.00Ekonyheter
05.02Vaken med Robert Be
05.30Ekonyheter
05.35Vaken med Robert Be
05.59Morgonen med Ander
06.00Ekonyheter
06.05Radiosporten
06.08Morgonen med Ander
06.30Nyheter från P4 Kri
06.34Morgonen med Ander
06.50Barnmorgon med Farz
06.56Morgonen med Ander
07.00Ekonyheter
07.07Radiosporten
07.10Morgonen med Ander
07.30Nyheter från P4 Kri
07.34Morgonen med Ander
08.00Ekonyheter
08.07Radiosporten
08.10Morgonen med Ander
08.30Nyheter från P4 Kri
08.34Morgonen med Ander
09.00Ekonyheter
09.02Radiosporten
09.03Kulturnytt i P4
09.05Morgonen med Ander
09.30Nyheter från P4 Kri
09.34Morgonen med Ander
10.00Ekonyheter
10.03Förmiddag med Jenny
10.30Nyheter från P4 Kri
10.32Förmiddag med Jenny
11.00Ekonyheter
11.03Förmiddag med Jenny
11.30Nyheter från P4 Kri
11.34Förmiddag med Jenny
12.00Ekonyheter
12.10Förmiddag med Jenny
12.30Nyheter från P4 Kri
12.32Förmiddag med Jenny
12.56Nyheter från Sisura
12.59Förmiddag med Jenny
13.00Ekonyheter
13.02Radiosporten
13.04P4 Extra med Erik B
13.30Nyheter från P4 Kri
13.32P4 Extra med Erik B
14.00Ekonyheter
14.03P4 Extra med Erik B
14.30Nyheter från P4 Kri
14.32P4 Extra med Erik B
14.57Kulturnytt i P4
14.59Eftermiddag i P4 Kr
15.00Ekonyheter
15.03Radiosporten
15.04Eftermiddag i P4 Kr
15.30Nyheter från P4 Kri
15.32Eftermiddag i P4 Kr
16.00Ekonyheter
16.03Radiosporten
16.07Eftermiddag i P4 Kr
16.30Nyheter från P4 Kri
16.34Eftermiddag i P4 Kr
16.45Dagens Eko kvart i
17.01Eftermiddag i P4 Kr
17.30Nyheter från P4 Kri
17.33Eftermiddag i P4 Kr
17.35Kvällspasset i P4 m
18.00Sagor i Barnradion:
18.12Sportextra
20.03Radiosporten
20.06Sportextra
21.00Sportextra
21.40Karlavagnen med Chr
22.00Ekonyheter
22.10Radiosporten
22.12Karlavagnen med Chr
23.00Ekonyheter
23.07Karlavagnen med Chr
P4 Kronoberg
TidProgram
00.00Ekonyheter
00.02Vaken med Robert Be
01.00Ekonyheter
01.02Vaken med Robert Be
02.00Ekonyheter
02.02Vaken med Robert Be
03.00Ekonyheter
03.02Vaken med Robert Be
04.00Ekonyheter
04.02Vaken med Robert Be
05.00Ekonyheter
05.02Vaken med Robert Be
05.30Ekonyheter
05.35Vaken med Robert Be
05.59Morgon i P4 med Joc
06.00Ekonyheter
06.05Radiosporten
06.08Morgon i P4 med Joc
06.30Nyheter från P4 Kro
06.32Morgon i P4 med Joc
06.50Barnmorgon med Farz
06.56Morgon i P4 med Joc
07.00Ekonyheter
07.07Radiosporten
07.10Morgon i P4 med Joc
07.30Nyheter från P4 Kro
07.32Morgon i P4 med Joc
08.00Ekonyheter
08.07Radiosporten
08.10Morgon i P4 med Joc
08.30Nyheter från P4 Kro
08.32Morgon i P4 med Joc
09.00Ekonyheter
09.02Radiosporten
09.03Kulturnytt i P4
09.05Morgon i P4 med Joc
09.30Nyheter från P4 Kro
09.31Morgon i P4 med Joc
10.00Ekonyheter
10.03Förmiddag i P4 med
10.30Nyheter från P4 Kro
10.31Förmiddag i P4 med
11.00Ekonyheter
11.03Förmiddag i P4 med
11.30Nyheter från P4 Kro
11.31Förmiddag i P4 med
12.00Ekonyheter
12.10Förmiddag i P4 med
12.30Nyheter från P4 Kro
12.31Förmiddag i P4 med
12.56Nyheter från Sisura
12.59Förmiddag i P4 med
13.00Ekonyheter
13.02Radiosporten
13.04P4 Extra med Erik B
13.30Nyheter från P4 Kro
13.32P4 Extra med Erik B
14.00Ekonyheter
14.03P4 Extra med Erik B
14.30Nyheter från P4 Kro
14.32P4 Extra med Erik B
14.57Kulturnytt i P4
14.59Eftermiddag i P4 me
15.00Ekonyheter
15.03Radiosporten
15.04Eftermiddag i P4 me
15.30Nyheter från P4 Kro
15.32Eftermiddag i P4 me
16.00Ekonyheter
16.03Radiosporten
16.07Eftermiddag i P4 me
16.30Nyheter från P4 Kro
16.32Eftermiddag i P4 me
16.45Dagens Eko kvart i
17.01Eftermiddag i P4 me
17.30Nyheter från P4 Kro
17.32Eftermiddag i P4 me
17.35Kvällspasset i P4 m
18.00Sagor i Barnradion:
18.12Sportextra
20.03Radiosporten
20.06Sportextra
21.00Sportextra
21.40Karlavagnen med Chr
22.00Ekonyheter
22.10Radiosporten
22.12Karlavagnen med Chr
23.00Ekonyheter
23.07Karlavagnen med Chr
P4 Malmö
TidProgram
00.00Ekonyheter
00.02Vaken med Robert Be
01.00Ekonyheter
01.02Vaken med Robert Be
02.00Ekonyheter
02.02Vaken med Robert Be
03.00Ekonyheter
03.02Vaken med Robert Be
04.00Ekonyheter
04.02Vaken med Robert Be
05.00Ekonyheter
05.02Vaken med Robert Be
05.30Ekonyheter
05.35Vaken med Robert Be
05.59P4 Malmöhus
06.00Ekonyheter
06.05Radiosporten
06.08P4 Malmöhus
06.30Lokala nyheter
06.33P4 Malmöhus
06.50Barnmorgon med Farz
06.56P4 Malmöhus
07.00Ekonyheter
07.07Radiosporten
07.10P4 Malmöhus
07.30Lokala nyheter
07.33P4 Malmöhus
08.00Ekonyheter
08.07Radiosporten
08.10P4 Malmöhus
08.30Lokala nyheter
08.33P4 Malmöhus
09.00Ekonyheter
09.02Radiosporten
09.03Kulturnytt i P4
09.05P4 Malmöhus
09.30Lokala nyheter
09.33P4 Malmöhus
10.00Ekonyheter
10.03P4 Malmöhus
10.30Lokala nyheter
10.33P4 Malmöhus
11.00Ekonyheter
11.03P4 Malmöhus
11.30Lokala nyheter
11.33P4 Malmöhus
12.00Ekonyheter
12.10P4 Malmöhus
12.30Lokala nyheter
12.33P4 Malmöhus
12.56Nyheter från Sisura
12.59P4 Malmöhus
13.00Ekonyheter
13.02Radiosporten
13.04P4 Extra med Erik B
13.30Lokala nyheter
13.32P4 Extra med Erik B
14.00Ekonyheter
14.03P4 Extra med Erik B
14.30Lokala nyheter
14.32P4 Extra med Erik B
14.57Kulturnytt i P4
14.59P4 Malmöhus
15.00Ekonyheter
15.03Radiosporten
15.04P4 Malmöhus
15.30Lokala nyheter
15.33P4 Malmöhus
16.00Ekonyheter
16.03Radiosporten
16.07P4 Malmöhus
16.30Lokala nyheter
16.33P4 Malmöhus
16.45Dagens Eko kvart i
17.01P4 Malmöhus
17.30Lokala nyheter
17.33P4 Malmöhus
17.35Kvällspasset i P4 m
18.00Sagor i Barnradion:
18.12Sportextra
20.03Radiosporten
20.06Sportextra
21.00Sportextra
21.40Karlavagnen med Chr
22.00Ekonyheter
22.10Radiosporten
22.12Karlavagnen med Chr
23.00Ekonyheter
23.07Karlavagnen med Chr
P4 Norrbotten
TidProgram
00.00Ekonyheter
00.02Vaken med Robert Be
01.00Ekonyheter
01.02Vaken med Robert Be
02.00Ekonyheter
02.02Vaken med Robert Be
03.00Ekonyheter
03.02Vaken med Robert Be
04.00Ekonyheter
04.02Vaken med Robert Be
05.00Ekonyheter
05.02Vaken med Robert Be
05.30Ekonyheter
05.35Vaken med Robert Be
05.59Morgon i P4 Norrbot
06.00Ekonyheter
06.05Radiosporten
06.08Morgon i P4 Norrbot
06.29Trafik & Service
06.30Norrbottensnytt
06.34Norrbottensväder fr
06.36Morgon i P4 Norrbot
06.50Barnmorgon med Farz
06.56Morgon i P4 Norrbot
07.00Ekonyheter
07.07Radiosporten
07.10Morgon i P4 Norrbot
07.29Trafik & Service
07.30Norrbottensnytt
07.34Norrbottensväder fr
07.36Morgon i P4 Norrbot
08.00Ekonyheter
08.07Radiosporten
08.10Morgon i P4 Norrbot
08.29Trafik & Service
08.30Norrbottensnytt
08.34Norrbottensväder fr
08.36Morgon i P4 Norrbot
09.00Ekonyheter
09.02Radiosporten
09.03Kulturnytt i P4
09.05Morgon i P4 Norrbot
09.30Norrbottensnytt
09.34Förmiddag i P4 Norr
10.00Ekonyheter
10.03Förmiddag i P4 Norr
10.30Norrbottensnytt
10.34Förmiddag i P4 Norr
11.00Ekonyheter
11.03Förmiddag i P4 Norr
11.30Norrbottensnytt
11.34Förmiddag i P4 Norr
12.00Ekonyheter
12.10Förmiddag i P4 Norr
12.30Norrbottensnytt med
12.34Förmiddag i P4 Norr
12.56Nyheter från Sisura
12.59Förmiddag i P4 Norr
13.00Ekonyheter
13.02Radiosporten
13.04P4 Extra med Erik B
13.30Norrbottensnytt
13.32P4 Extra med Erik B
14.00Ekonyheter
14.03P4 Extra med Erik B
14.30Norrbottensnytt
14.32P4 Extra med Erik B
14.57Kulturnytt i P4
14.59Eftermiddag i P4 No
15.00Ekonyheter
15.03Radiosporten
15.04Eftermiddag i P4 No
15.29Trafik & Service
15.30Norrbottensnytt
15.34Eftermiddag i P4 No
16.00Ekonyheter
16.03Radiosporten
16.07Norrbottensväder fr
16.09Eftermiddag i P4 No
16.29Trafik & Service
16.30Norrbottensnytt
16.34Eftermiddag i P4 No
16.45Dagens Eko kvart i
17.00Norrbottensnytt med
17.10Meänraatio
18.00Sagor i Barnradion:
18.12Sportextra
20.03Radiosporten
20.06Sportextra
21.00Sportextra
21.40Karlavagnen med Chr
22.00Ekonyheter
22.10Radiosporten
22.12Karlavagnen med Chr
23.00Ekonyheter
23.07Karlavagnen med Chr
P4 Radio Stockholm
TidProgram
00.00Ekonyheter
00.02Vaken med Robert Be
01.00Ekonyheter
01.02Vaken med Robert Be
02.00Ekonyheter
02.02Vaken med Robert Be
03.00Ekonyheter
03.02Vaken med Robert Be
04.00Ekonyheter
04.02Vaken med Robert Be
05.00Ekonyheter
05.02Vaken med Robert Be
05.30Ekonyheter
05.35Vaken med Robert Be
05.59Morgon i P4 Stockho
06.00Ekonyheter
06.05Radiosporten
06.08Trafikrapport i P4
06.09Morgon i P4 Stockho
06.30Stockholmsnytt
06.34Trafikrapport i P4
06.35Morgon i P4 Stockho
06.50Barnmorgon med Farz
06.56Morgon i P4 Stockho
06.59Stockholmsnytt
07.00Ekonyheter
07.07Radiosporten
07.10Trafikrapport i P4
07.11Morgon i P4 Stockho
07.30Stockholmsnytt
07.34SMHI
07.35Trafikrapport i P4
07.36Morgon i P4 Stockho
07.59Stockholmsnytt
08.00Ekonyheter
08.07Radiosporten
08.10Trafikrapport i P4
08.11Morgon i P4 Stockho
08.30Stockholmsnytt
08.34Trafikrapport i P4
08.35Morgon i P4 Stockho
08.59Stockholmsnytt
09.00Ekonyheter
09.02Radiosporten
09.03Kulturnytt i P4
09.05Trafikrapport i P4
09.06Morgon i P4 Stockho
09.30Stockholmsnytt
09.33Trafikrapport i P4
09.34Förmiddag i P4 Stoc
10.00Ekonyheter
10.03Trafikrapport i P4
10.04Förmiddag i P4 Stoc
10.30Stockholmsnytt
10.31Trafikrapport i P4
10.32Förmiddag i P4 Stoc
11.00Ekonyheter
11.03Trafikrapport i P4
11.04Förmiddag i P4 Stoc
11.30Stockholmsnytt
11.32Trafikrapport i P4
11.33Förmiddag i P4 Stoc
12.00Ekonyheter
12.10Trafikrapport i P4
12.11Förmiddag i P4 Stoc
12.30Stockholmsnytt
12.32Trafikrapport i P4
12.33Förmiddag i P4 Stoc
12.56Nyheter från Sisura
12.59Förmiddag i P4 Stoc
13.00Ekonyheter
13.02Radiosporten
13.04P4 Extra med Erik B
13.30Stockholmsnytt med
13.32P4 Extra med Erik B
14.00Ekonyheter
14.03P4 Extra med Erik B
14.30Stockholmsnytt med
14.32P4 Extra med Erik B
14.57Kulturnytt i P4
14.59Eftermiddag i P4 St
15.00Ekonyheter
15.03Radiosporten
15.04Trafikrapport i P4
15.05Eftermiddag i P4 St
15.30Stockholmsnytt
15.31Trafikrapport i P4
15.32Eftermiddag i P4 St
16.00Ekonyheter
16.03Radiosporten
16.07Trafikrapport i P4
16.08Eftermiddag i P4 St
16.30Stockholmsnytt
16.34SMHI
16.35Trafikrapport i P4
16.36Eftermiddag i P4 St
16.45Dagens Eko kvart i
17.01Trafikrapport i P4
17.02Eftermiddag i P4 St
17.30Stockholmsnytt
17.34Trafikrapport i P4
17.35Eftermiddag i P4 St
17.35Kvällspasset i P4 m
18.00Sagor i Barnradion:
18.12Sportextra
20.03Radiosporten
20.06Sportextra
21.00Sportextra
21.40Karlavagnen med Chr
22.00Ekonyheter
22.10Radiosporten
22.12Karlavagnen med Chr
23.00Ekonyheter
23.07Karlavagnen med Chr
P4 Radio Väst
TidProgram
00.00Ekonyheter
00.02Vaken med Robert Be
01.00Ekonyheter
01.02Vaken med Robert Be
02.00Ekonyheter
02.02Vaken med Robert Be
03.00Ekonyheter
03.02Vaken med Robert Be
04.00Ekonyheter
04.02Vaken med Robert Be
05.00Ekonyheter
05.02Vaken med Robert Be
05.30Ekonyheter
05.35Vaken med Robert Be
05.59Morgon i P4 Väst me
06.00Ekonyheter
06.05Radiosporten
06.08Morgon i P4 Väst me
06.29Trafik & Service
06.30Nyheter P4 Väst
06.34Morgon i P4 Väst me
06.50Barnmorgon med Farz
06.56Morgon i P4 Väst me
07.00Ekonyheter
07.07Radiosporten
07.10Morgon i P4 Väst me
07.29Trafik & Service
07.30Nyheter P4 Väst
07.34Vädret från SMHI
07.35Morgon i P4 Väst me
08.00Ekonyheter
08.07Radiosporten
08.10Morgon i P4 Väst me
08.29Trafik & Service
08.30Nyheter P4 Väst
08.34Morgon i P4 Väst me
09.00Ekonyheter
09.02Radiosporten
09.03Kulturnytt i P4
09.05Morgon i P4 Väst me
09.29Trafik & Service
09.30Nyheter P4 Väst
09.32Förmiddag i P4 Väst
10.00Ekonyheter
10.03Förmiddag i P4 Väst
10.29Trafik & Service
10.30Nyheter P4 Väst
10.32Förmiddag i P4 Väst
11.00Ekonyheter
11.03Förmiddag i P4 Väst
11.29Trafik & Service
11.30Nyheter P4 Väst
11.32Förmiddag i P4 Väst
12.00Ekonyheter
12.10Förmiddag i P4 Väst
12.29Trafik & Service
12.30Nyheter P4 Väst
12.32Förmiddag i P4 Väst
12.56Nyheter från Sisura
12.59Förmiddag i P4 Väst
13.00Ekonyheter
13.02Radiosporten
13.04P4 Extra med Erik B
13.30Nyheter P4 Väst
13.32P4 Extra med Erik B
14.00Ekonyheter
14.03P4 Extra med Erik B
14.30Nyheter P4 Väst
14.32P4 Extra med Erik B
14.57Kulturnytt i P4
14.59Eftermiddag i P4 Vä
15.00Ekonyheter
15.03Radiosporten
15.04Eftermiddag i P4 Vä
15.29Trafik & Service
15.30Nyheter P4 Väst
15.33Eftermiddag i P4 Vä
16.00Ekonyheter
16.03Radiosporten
16.07Eftermiddag i P4 Vä
16.29Trafik & Service
16.30Nyheter P4 Väst
16.34Eftermiddag i P4 Vä
16.45Dagens Eko kvart i
17.01Vädret från SMHI
17.02Eftermiddag i P4 Vä
17.29Trafik & Service
17.30Nyheter P4 Väst
17.34Eftermiddag i P4 Vä
17.35Kvällspasset i P4 m
18.00Sagor i Barnradion:
18.12Sportextra
20.03Radiosporten
20.06Sportextra
21.00Sportextra
21.40Karlavagnen med Chr
22.00Ekonyheter
22.10Radiosporten
22.12Karlavagnen med Chr
23.00Ekonyheter
23.07Karlavagnen med Chr
P4 Sjuhärad
TidProgram
00.00Ekonyheter
00.02Vaken med Robert Be
01.00Ekonyheter
01.02Vaken med Robert Be
02.00Ekonyheter
02.02Vaken med Robert Be
03.00Ekonyheter
03.02Vaken med Robert Be
04.00Ekonyheter
04.02Vaken med Robert Be
05.00Ekonyheter
05.02Vaken med Robert Be
05.30Ekonyheter
05.35Vaken med Robert Be
05.59Morgon i P4 Sjuhära
06.00Ekonyheter
06.05Radiosporten
06.08Morgon i P4 Sjuhära
06.13Trafik & Service
06.14Morgon i P4 Sjuhära
06.30Nyheter P4 Sjuhärad
06.34Morgon i P4 Sjuhära
06.38Trafik & Service
06.39Morgon i P4 Sjuhära
06.45Vädret från SMHI i
06.47Morgon i P4 Sjuhära
06.50Barnmorgon med Farz
06.56Morgon i P4 Sjuhära
07.00Ekonyheter
07.07Radiosporten
07.10Morgon i P4 Sjuhära
07.13Trafik & Service
07.14Morgon i P4 Sjuhära
07.30Nyheter P4 Sjuhärad
07.34Morgon i P4 Sjuhära
07.38Trafik & Service
07.39Morgon i P4 Sjuhära
07.45Vädret från SMHI i
07.47Morgon i P4 Sjuhära
08.00Ekonyheter
08.07Radiosporten
08.10Morgon i P4 Sjuhära
08.13Trafik & Service
08.14Morgon i P4 Sjuhära
08.30Nyheter P4 Sjuhärad
08.34Morgon i P4 Sjuhära
09.00Ekonyheter
09.02Radiosporten
09.03Kulturnytt i P4
09.05Morgon i P4 Sjuhära
09.13Trafik & Service
09.14Morgon i P4 Sjuhära
09.30Nyheter P4 Sjuhärad
09.32Förmiddag i P4 Sjuh
10.00Ekonyheter
10.03Förmiddag i P4 Sjuh
10.30Nyheter P4 Sjuhärad
10.32Förmiddag i P4 Sjuh
11.00Ekonyheter
11.03Förmiddag i P4 Sjuh
11.30Nyheter P4 Sjuhärad
11.32Förmiddag i P4 Sjuh
12.00Ekonyheter
12.10Förmiddag i P4 Sjuh
12.30Nyheter P4 Sjuhärad
12.32Förmiddag i P4 Sjuh
12.56Nyheter från Sisura
12.59Förmiddag i P4 Sjuh
13.00Ekonyheter
13.02Radiosporten
13.04P4 Extra med Erik B
13.30Nyheter P4 Sjuhärad
13.32P4 Extra med Erik B
14.00Ekonyheter
14.03P4 Extra med Erik B
14.30Nyheter P4 Sjuhärad
14.32P4 Extra med Erik B
14.57Kulturnytt i P4
14.59Eftermiddag i P4 Sj
15.00Ekonyheter
15.03Radiosporten
15.04Eftermiddag i P4 Sj
15.15Trafik & Service
15.16Eftermiddag i P4 Sj
15.30Nyheter P4 Sjuhärad
15.33Eftermiddag i P4 Sj
15.50Vädret från SMHI i
15.51Eftermiddag i P4 Sj
16.00Ekonyheter
16.03Radiosporten
16.07Eftermiddag i P4 Sj
16.15Trafik & Service
16.16Eftermiddag i P4 Sj
16.30Nyheter P4 Sjuhärad
16.34Eftermiddag i P4 Sj
16.45Dagens Eko kvart i
17.01Eftermiddag i P4 Sj
17.15Trafik & Service
17.16Eftermiddag i P4 Sj
17.30Nyheter P4 Sjuhärad
17.34Eftermiddag i P4 Sj
17.35Kvällspasset i P4 m
18.00Sagor i Barnradion:
18.12Sportextra
20.03Radiosporten
20.06Sportextra
21.00Sportextra
21.40Karlavagnen med Chr
22.00Ekonyheter
22.10Radiosporten
22.12Karlavagnen med Chr
23.00Ekonyheter
23.07Karlavagnen med Chr
P4 Skaraborg
TidProgram
00.00Ekonyheter
00.02Vaken med Robert Be
01.00Ekonyheter
01.02Vaken med Robert Be
02.00Ekonyheter
02.02Vaken med Robert Be
03.00Ekonyheter
03.02Vaken med Robert Be
04.00Ekonyheter
04.02Vaken med Robert Be
05.00Ekonyheter
05.02Vaken med Robert Be
05.30Ekonyheter
05.35Vaken med Robert Be
05.59Morgon i P4 Skarabo
06.00Ekonyheter
06.05Radiosporten
06.08Morgon i P4 Skarabo
06.30Nyheter P4 Skarabor
06.34Morgon i P4 Skarabo
06.50Barnmorgon med Farz
06.56Morgon i P4 Skarabo
07.00Ekonyheter
07.07Radiosporten
07.10Morgon i P4 Skarabo
07.30Nyheter P4 Skarabor
07.34Morgon i P4 Skarabo
08.00Ekonyheter
08.07Radiosporten
08.10Morgon i P4 Skarabo
08.30Nyheter P4 Skarabor
08.34Morgon i P4 Skarabo
09.00Ekonyheter
09.02Radiosporten
09.03Kulturnytt i P4
09.05Morgon i P4 Skarabo
09.30Nyheter P4 Skarabor
09.32Förmiddag i P4 Skar
10.00Ekonyheter
10.03Förmiddag i P4 Skar
10.30Nyheter P4 Skarabor
10.32Förmiddag i P4 Skar
11.00Ekonyheter
11.03Förmiddag i P4 Skar
11.30Nyheter P4 Skarabor
11.32Förmiddag i P4 Skar
12.00Ekonyheter
12.10Förmiddag i P4 Skar
12.30Nyheter P4 Skarabor
12.32Förmiddag i P4 Skar
12.56Nyheter från Sisura
12.59Förmiddag i P4 Skar
13.00Ekonyheter
13.02Radiosporten
13.04P4 Extra med Erik B
13.30Nyheter P4 Skarabor
13.32P4 Extra med Erik B
14.00Ekonyheter
14.03P4 Extra med Erik B
14.30Nyheter P4 Skarabor
14.32P4 Extra med Erik B
14.57Kulturnytt i P4
14.59Eftermiddag i P4 Sk
15.00Ekonyheter
15.03Radiosporten
15.04Eftermiddag i P4 Sk
15.30Nyheter P4 Skarabor
15.33Eftermiddag i P4 Sk
16.00Ekonyheter
16.03Radiosporten
16.07Eftermiddag i P4 Sk
16.30Nyheter P4 Skarabor
16.34Eftermiddag i P4 Sk
16.45Dagens Eko kvart i
17.01Eftermiddag i P4 Sk
17.30Nyheter P4 Skarabor
17.34Eftermiddag i P4 Sk
17.35Kvällspasset i P4 m
18.00Sagor i Barnradion:
18.12Sportextra
20.03Radiosporten
20.06Sportextra
21.00Sportextra
21.40Karlavagnen med Chr
22.00Ekonyheter
22.10Radiosporten
22.12Karlavagnen med Chr
23.00Ekonyheter
23.07Karlavagnen med Chr
P4 Sörmland
TidProgram
00.00Ekonyheter
00.02Vaken med Robert Be
01.00Ekonyheter
01.02Vaken med Robert Be
02.00Ekonyheter
02.02Vaken med Robert Be
03.00Ekonyheter
03.02Vaken med Robert Be
04.00Ekonyheter
04.02Vaken med Robert Be
05.00Ekonyheter
05.02Vaken med Robert Be
05.30Ekonyheter
05.35Vaken med Robert Be
05.59Morgon i P4 Sörmlan
06.00Ekonyheter
06.05Radiosporten
06.08Morgon i P4 Sörmlan
06.30Nyheter från P4 Sör
06.34Morgon i P4 Sörmlan
06.50Barnmorgon med Farz
06.56Morgon i P4 Sörmlan
07.00Ekonyheter
07.07Radiosporten
07.10Morgon i P4 Sörmlan
07.30Nyheter från P4 Sör
07.34Morgon i P4 Sörmlan
08.00Ekonyheter
08.07Radiosporten
08.10Morgon i P4 Sörmlan
08.30Nyheter från P4 Sör
08.34Morgon i P4 Sörmlan
09.00Ekonyheter
09.02Radiosporten
09.03Kulturnytt i P4
09.05Morgon i P4 Sörmlan
09.30Nyheter från P4 Sör
09.33Morgon i P4 Sörmlan
10.00Ekonyheter
10.03Förmiddag i P4 Sörm
10.30Nyheter från P4 Sör
10.32Förmiddag i P4 Sörm
11.00Ekonyheter
11.03Förmiddag i P4 Sörm
11.30Nyheter från P4 Sör
11.32Förmiddag i P4 Sörm
12.00Ekonyheter
12.10Förmiddag i P4 Sörm
12.30Nyheter från P4 Sör
12.32Förmiddag i P4 Sörm
12.56Nyheter från Sisura
13.00Ekonyheter
13.02Radiosporten
13.04P4 Extra med Erik B
13.30Nyheter från P4 Sör
13.32P4 Extra med Erik B
14.00Ekonyheter
14.03P4 Extra med Erik B
14.30Nyheter från P4 Sör
14.32P4 Extra med Erik B
14.57Kulturnytt i P4
15.00Ekonyheter
15.03Radiosporten
15.04Eftermiddag i P4 Sö
15.30Nyheter från P4 Sör
15.33Eftermiddag i P4 Sö
16.00Ekonyheter
16.03Radiosporten
16.07Eftermiddag i P4 Sö
16.30Nyheter från P4 Sör
16.34Eftermiddag i P4 Sö
16.45Dagens Eko kvart i
17.01Eftermiddag i P4 Sö
17.30Nyheter från P4 Sör
17.34Eftermiddag i P4 Sö
17.35Kvällspasset i P4 m
18.00Sagor i Barnradion:
18.12Sportextra
20.03Radiosporten
20.06Sportextra
21.00Sportextra
21.40Karlavagnen med Chr
22.00Ekonyheter
22.10Radiosporten
22.12Karlavagnen med Chr
23.00Ekonyheter
23.07Karlavagnen med Chr
P4 Uppland
TidProgram
00.00Ekonyheter
00.02Vaken med Robert Be
01.00Ekonyheter
01.02Vaken med Robert Be
02.00Ekonyheter
02.02Vaken med Robert Be
03.00Ekonyheter
03.02Vaken med Robert Be
04.00Ekonyheter
04.02Vaken med Robert Be
05.00Ekonyheter
05.02Vaken med Robert Be
05.30Ekonyheter
05.35Vaken med Robert Be
05.59Morgon i P4 Uppland
06.00Ekonyheter
06.05Radiosporten
06.08Morgon i P4 Uppland
06.30Upplandsnytt och tr
06.34Morgon i P4 Uppland
06.48Vädret från SMHI
06.50Barnmorgon med Farz
06.56Morgon i P4 Uppland
07.00Ekonyheter
07.07Radiosporten
07.10Morgon i P4 Uppland
07.30Upplandsnytt och tr
07.34Morgon i P4 Uppland
08.00Ekonyheter
08.07Radiosporten
08.10Morgon i P4 Uppland
08.30Upplandsnytt och tr
08.34Morgon i P4 Uppland
09.00Ekonyheter
09.02Radiosporten
09.03Kulturnytt i P4
09.05Morgon i P4 Uppland
09.30Upplandsnytt och tr
09.33Morgon i P4 Uppland
10.00Ekonyheter
10.03Förmiddag i P4 Uppl
10.30Upplandsnytt och tr
10.33Förmiddag i P4 Uppl
11.00Ekonyheter
11.03Förmiddag i P4 Uppl
11.30Upplandsnytt och tr
11.33Förmiddag i P4 Uppl
12.00Ekonyheter
12.10Förmiddag i P4 Uppl
12.30Upplandsnytt och tr
12.33Förmiddag i P4 Uppl
12.56Nyheter från Sisura
12.59Förmiddag i P4 Uppl
13.00Ekonyheter
13.02Radiosporten
13.04P4 Extra med Erik B
13.30Upplandsnytt och tr
13.32P4 Extra med Erik B
14.00Ekonyheter
14.03P4 Extra med Erik B
14.30Upplandsnytt och tr
14.32P4 Extra med Erik B
14.57Kulturnytt i P4
14.59Eftermiddag i P4 Up
15.00Ekonyheter
15.03Radiosporten
15.04Eftermiddag i P4 Up
15.30Upplandsnytt och tr
15.34Eftermiddag i P4 Up
16.00Ekonyheter
16.03Radiosporten
16.07Eftermiddag i P4 Up
16.30Upplandsnytt och tr
16.34Eftermiddag i P4 Up
16.40Vädret från SMHI
16.42Eftermiddag i P4 Up
16.45Dagens Eko kvart i
17.01Eftermiddag i P4 Up
17.30Upplandsnytt och tr
17.34Eftermiddag i P4 Up
17.35Kvällspasset i P4 m
18.00Sagor i Barnradion:
18.12Sportextra
20.03Radiosporten
20.06Sportextra
21.00Sportextra
21.40Karlavagnen med Chr
22.00Ekonyheter
22.10Radiosporten
22.12Karlavagnen med Chr
23.00Ekonyheter
23.07Karlavagnen med Chr
P4 Värmland
TidProgram
00.00Ekonyheter
00.02Vaken med Robert Be
01.00Ekonyheter
01.02Vaken med Robert Be
02.00Ekonyheter
02.02Vaken med Robert Be
03.00Ekonyheter
03.02Vaken med Robert Be
04.00Ekonyheter
04.02Vaken med Robert Be
05.00Ekonyheter
05.02Vaken med Robert Be
05.30Ekonyheter
05.35Vaken med Robert Be
05.59Morgon i P4 Värmlan
06.00Ekonyheter
06.05Radiosporten
06.08Morgon i P4 Värmlan
06.30Lokala nyheter SR V
06.33Morgon i P4 Värmlan
06.50Barnmorgon med Farz
06.56Morgon i P4 Värmlan
07.00Ekonyheter
07.07Radiosporten
07.10Morgon i P4 Värmlan
07.30Lokala nyheter SR V
07.34Morgon i P4 Värmlan
08.00Ekonyheter
08.07Radiosporten
08.10Morgon i P4 Värmlan
08.30Lokala nyheter SR V
08.34Morgon i P4 Värmlan
09.00Ekonyheter
09.02Radiosporten
09.03Kulturnytt i P4
09.05Morgon i P4 Värmlan
09.30Lokala nyheter SR V
09.32Morgon i P4 Värmlan
10.00Ekonyheter
10.03Förmiddag i P4 Värm
10.30Lokala nyheter SR V
10.32Förmiddag i P4 Värm
11.00Ekonyheter
11.03Förmiddag i P4 Värm
11.30Lokala nyheter SR V
11.32Förmiddag i P4 Värm
12.00Ekonyheter
12.10Förmiddag i P4 Värm
12.30Lokala nyheter SR V
12.32Förmiddag i P4 Värm
12.56Nyheter från Sisura
12.59Förmiddag i P4 Värm
13.00Ekonyheter
13.02Radiosporten
13.04P4 Extra med Erik B
13.30Lokala nyheter SR V
13.32P4 Extra med Erik B
14.00Ekonyheter
14.03P4 Extra med Erik B
14.30Lokala nyheter SR V
14.32P4 Extra med Erik B
14.57Kulturnytt i P4
14.59Eftermiddag i P4 Vä
15.00Ekonyheter
15.03Radiosporten
15.04Eftermiddag i P4 Vä
15.30Lokala nyheter SR V
15.32Eftermiddag i P4 Vä
16.00Ekonyheter
16.03Radiosporten
16.07Eftermiddag i P4 Vä
16.30Lokala nyheter SR V
16.34Eftermiddag i P4 Vä
16.45Dagens Eko kvart i
17.01Eftermiddag i P4 Vä
17.30Lokala nyheter SR V
17.33Eftermiddag i P4 Vä
17.35Kvällspasset i P4 m
18.00Sagor i Barnradion:
18.12Sportextra
20.03Radiosporten
20.06Sportextra
21.00Sportextra
21.40Karlavagnen med Chr
22.00Ekonyheter
22.10Radiosporten
22.12Karlavagnen med Chr
23.00Ekonyheter
23.07Karlavagnen med Chr
P4 Västerbotten
TidProgram
00.00Ekonyheter
00.02Vaken med Robert Be
01.00Ekonyheter
01.02Vaken med Robert Be
02.00Ekonyheter
02.02Vaken med Robert Be
03.00Ekonyheter
03.02Vaken med Robert Be
04.00Ekonyheter
04.02Vaken med Robert Be
05.00Ekonyheter
05.02Vaken med Robert Be
05.30Ekonyheter
05.35Vaken med Robert Be
05.59Morgon i P4 Västerb
06.00Ekonyheter
06.05Radiosporten
06.08Morgon i P4 Västerb
06.30Nyheter P4 Västerbo
06.33Morgon i P4 Västerb
06.50Barnmorgon med Farz
06.56Morgon i P4 Västerb
07.00Ekonyheter
07.07Radiosporten
07.10Morgon i P4 Västerb
07.30Nyheter P4 Västerbo
07.33Morgon i P4 Västerb
08.00Ekonyheter
08.07Radiosporten
08.10Morgon i P4 Västerb
08.30Nyheter P4 Västerbo
08.33Morgon i P4 Västerb
09.00Ekonyheter
09.02Radiosporten
09.03Morgon i P4 Västerb
09.30Nyheter P4 Västerbo
09.33Morgon i P4 Västerb
10.00Ekonyheter
10.03Förmiddag i P4 Väst
10.30Nyheter P4 Västerbo
10.32Förmiddag i P4 Väst
11.00Ekonyheter
11.03Förmiddag i P4 Väst
11.30Nyheter P4 Västerbo
11.32Förmiddag i P4 Väst
12.00Ekonyheter
12.10Förmiddag i P4 Väst
12.30Nyheter P4 Västerbo
12.32Förmiddag i P4 Väst
12.56Nyheter från Sisura
12.59Förmiddag i P4 Väst
13.00Ekonyheter
13.02Radiosporten
13.04P4 Extra med Erik B
13.30Nyheter P4 Västerbo
13.32P4 Extra med Erik B
14.00Ekonyheter
14.03P4 Extra med Erik B
14.30Nyheter P4 Västerbo
14.32P4 Extra med Erik B
14.57Kulturnytt i P4
14.59Eftermiddag i P4 Vä
15.00Ekonyheter
15.03Radiosporten
15.04Eftermiddag i P4 Vä
15.30Nyheter P4 Västerbo
15.33Eftermiddag i P4 Vä
16.00Ekonyheter
16.03Radiosporten
16.07Eftermiddag i P4 Vä
16.30Nyheter P4 Västerbo
16.33Eftermiddag i P4 Vä
16.45Dagens Eko kvart i
17.01Eftermiddag i P4 Vä
17.30Nyheter P4 Västerbo
17.33Eftermiddag i P4 Vä
17.35Kvällspasset i P4 m
18.00Sagor i Barnradion:
18.12Sportextra
20.03Radiosporten
20.06Sportextra
21.00Sportextra
21.40Karlavagnen med Chr
22.00Ekonyheter
22.10Radiosporten
22.12Karlavagnen med Chr
23.00Ekonyheter
23.07Karlavagnen med Chr
P4 Västernorrland
TidProgram
00.00Ekonyheter
00.02Vaken med Robert Be
01.00Ekonyheter
01.02Vaken med Robert Be
02.00Ekonyheter
02.02Vaken med Robert Be
03.00Ekonyheter
03.02Vaken med Robert Be
04.00Ekonyheter
04.02Vaken med Robert Be
05.00Ekonyheter
05.02Vaken med Robert Be
05.30Ekonyheter
05.35Vaken med Robert Be
05.59Morgon i P4 Västern
06.00Ekonyheter
06.05Radiosporten
06.08Morgon i P4 Västern
06.30Nyheter i P4 Väster
06.34Morgon i P4 Västern
06.50Barnmorgon med Farz
06.56Morgon i P4 Västern
07.00Ekonyheter
07.07Radiosporten
07.10Morgon i P4 Västern
07.30Nyheter i P4 Väster
07.34Morgon i P4 Västern
08.00Ekonyheter
08.07Radiosporten
08.10Morgon i P4 Västern
08.30Nyheter i P4 Väster
08.32Morgon i P4 Västern
09.00Ekonyheter
09.02Radiosporten
09.03Kulturnytt i P4
09.05Morgon i P4 Västern
09.30Nyheter i P4 Väster
09.32Förmiddag i P4 Väst
10.00Ekonyheter
10.03Förmiddag i P4 Väst
10.30Nyheter i P4 Väster
10.32Förmiddag i P4 Väst
11.00Ekonyheter
11.03Förmiddag i P4 Väst
11.30Nyheter i P4 Väster
11.32Förmiddag i P4 Väst
12.00Ekonyheter
12.10Förmiddag i P4 Väst
12.30Nyheter i P4 Väster
12.32Förmiddag i P4 Väst
12.56Nyheter från Sisura
12.59Förmiddag i P4 Väst
13.00Ekonyheter
13.02Radiosporten
13.04P4 Extra med Erik B
13.30Nyheter i P4 Väster
13.32P4 Extra med Erik B
14.00Ekonyheter
14.03P4 Extra med Erik B
14.30Nyheter i P4 Väster
14.32P4 Extra med Erik B
14.57Kulturnytt i P4
14.59Eftermiddag i P4 Vä
15.00Ekonyheter
15.03Radiosporten
15.04Eftermiddag i P4 Vä
15.30Nyheter i P4 Väster
15.32Eftermiddag i P4 Vä
16.00Ekonyheter
16.03Radiosporten
16.07Eftermiddag i P4 Vä
16.30Nyheter i P4 Väster
16.32Eftermiddag i P4 Vä
16.45Dagens Eko kvart i
17.01Eftermiddag i P4 Vä
17.30Nyheter i P4 Väster
17.33Eftermiddag i P4 Vä
17.35Kvällspasset i P4 m
18.00Sagor i Barnradion:
18.12Sportextra
20.03Radiosporten
20.06Sportextra
21.00Sportextra
21.40Karlavagnen med Chr
22.00Ekonyheter
22.10Radiosporten
22.12Karlavagnen med Chr
23.00Ekonyheter
23.07Karlavagnen med Chr
P4 Västmanland
TidProgram
00.00Ekonyheter
00.02Vaken med Robert Be
01.00Ekonyheter
01.02Vaken med Robert Be
02.00Ekonyheter
02.02Vaken med Robert Be
03.00Ekonyheter
03.02Vaken med Robert Be
04.00Ekonyheter
04.02Vaken med Robert Be
05.00Ekonyheter
05.02Vaken med Robert Be
05.30Ekonyheter
05.35Vaken med Robert Be
05.59Morgon i P4 Västman
06.00Ekonyheter
06.05Radiosporten
06.08Trafik & Service
06.09Morgon i P4 Västman
06.30Nyheter P4 Västmanl
06.34Morgon i P4 Västman
06.39Trafik & Service
06.40Morgon i P4 Västman
06.50Barnmorgon med Farz
06.56Morgon i P4 Västman
07.00Ekonyheter
07.07Radiosporten
07.10Trafik & Service
07.11Morgon i P4 Västman
07.30Nyheter P4 Västmanl
07.34Morgon i P4 Västman
07.40Trafik & Service
07.41Morgon i P4 Västman
08.00Ekonyheter
08.07Radiosporten
08.10Trafik & Service
08.11Morgon i P4 Västman
08.30Nyheter P4 Västmanl
08.34Morgon i P4 Västman
08.40Trafik & Service
08.41Morgon i P4 Västman
09.00Ekonyheter
09.02Radiosporten
09.03Kulturnytt i P4
09.05Morgon i P4 Västman
09.30Nyheter P4 Västmanl
09.32Förmiddag i P4 Väst
10.00Ekonyheter
10.03Förmiddag i P4 Väst
10.30Nyheter P4 Västmanl
10.31Förmiddag i P4 Väst
11.00Ekonyheter
11.03Förmiddag i P4 Väst
11.30Nyheter P4 Västmanl
11.32Förmiddag i P4 Väst
11.55Trafik & Service
11.56Förmiddag i P4 Väst
12.00Ekonyheter
12.10Förmiddag i P4 Väst
12.30Nyheter P4 Västmanl
12.32Förmiddag i P4 Väst
12.56Nyheter från Sisura
12.59Förmiddag i P4 Väst
13.00Ekonyheter
13.02Radiosporten
13.04P4 Extra med Erik B
13.30Nyheter P4 Västmanl
13.32P4 Extra med Erik B
14.00Ekonyheter
14.03P4 Extra med Erik B
14.30Nyheter P4 Västmanl
14.32P4 Extra med Erik B
14.57Kulturnytt i P4
14.59Eftermiddag i P4 Vä
15.00Ekonyheter
15.03Radiosporten
15.04Eftermiddag i P4 Vä
15.29Trafik & Service
15.30Nyheter P4 Västmanl
15.31Eftermiddag i P4 Vä
15.58Trafik & Service
16.00Ekonyheter
16.03Radiosporten
16.07Eftermiddag i P4 Vä
16.29Trafik & Service
16.30Nyheter P4 Västmanl
16.34Eftermiddag i P4 Vä
16.45Dagens Eko kvart i
17.01Eftermiddag i P4 Vä
17.05Trafik & Service
17.06Eftermiddag i P4 Vä
17.29Trafik & Service
17.30Nyheter P4 Västmanl
17.34Eftermiddag i P4 Vä
17.35Kvällspasset i P4 m
18.00Sagor i Barnradion:
18.12Sportextra
20.03Radiosporten
20.06Sportextra
21.00Sportextra
21.40Karlavagnen med Chr
22.00Ekonyheter
22.10Radiosporten
22.12Karlavagnen med Chr
23.00Ekonyheter
23.07Karlavagnen med Chr
P4 Örebro
TidProgram
00.00Ekonyheter
00.02Vaken med Robert Be
01.00Ekonyheter
01.02Vaken med Robert Be
02.00Ekonyheter
02.02Vaken med Robert Be
03.00Ekonyheter
03.02Vaken med Robert Be
04.00Ekonyheter
04.02Vaken med Robert Be
05.00Ekonyheter
05.02Vaken med Robert Be
05.30Ekonyheter
05.35Vaken med Robert Be
05.59Morgon i P4 Örebro
06.00Ekonyheter
06.05Radiosporten
06.08Morgon i P4 Örebro
06.30Nyheter från SR Öre
06.33Morgon i P4 Örebro
06.50Barnmorgon med Farz
06.56Morgon i P4 Örebro
07.00Ekonyheter
07.07Radiosporten
07.10Morgon i P4 Örebro
07.30Nyheter från SR Öre
07.34Morgon i P4 Örebro
08.00Ekonyheter
08.07Radiosporten
08.10Morgon i P4 Örebro
08.30Nyheter från SR Öre
08.34Morgon i P4 Örebro
09.00Ekonyheter
09.02Radiosporten
09.03Kulturnytt i P4
09.05Morgon i P4 Örebro
09.30Nyheter från SR Öre
09.32Förmiddag i P4 Öreb
10.00Ekonyheter
10.03Förmiddag i P4 Öreb
10.30Nyheter från SR Öre
10.32Förmiddag i P4 Öreb
11.00Ekonyheter
11.03Förmiddag i P4 Öreb
11.30Nyheter från SR Öre
11.32Förmiddag i P4 Öreb
12.00Ekonyheter
12.10Förmiddag i P4 Öreb
12.30Nyheter från SR Öre
12.32Förmiddag i P4 Öreb
12.56Nyheter från Sisura
12.59Förmiddag i P4 Öreb
13.00Ekonyheter
13.02Radiosporten
13.04P4 Extra med Erik B
13.30Nyheter från SR Öre
13.32P4 Extra med Erik B
14.00Ekonyheter
14.03P4 Extra med Erik B
14.30Nyheter från SR Öre
14.32P4 Extra med Erik B
14.57Kulturnytt i P4
14.59Eftermiddag i P4 Ör
15.00Ekonyheter
15.03Radiosporten
15.04Eftermiddag i P4 Ör
15.30Nyheter från SR Öre
15.32Eftermiddag i P4 Ör
16.00Ekonyheter
16.03Radiosporten
16.07Eftermiddag i P4 Ör
16.30Nyheter från SR Öre
16.34Eftermiddag i P4 Ör
16.45Dagens Eko kvart i
17.01Eftermiddag i P4 Ör
17.30Nyheter från SR Öre
17.34Eftermiddag i P4 Ör
17.35Kvällspasset i P4 m
18.00Sagor i Barnradion:
18.12Sportextra
20.03Radiosporten
20.06Sportextra
21.00Sportextra
21.40Karlavagnen med Chr
22.00Ekonyheter
22.10Radiosporten
22.12Karlavagnen med Chr
23.00Ekonyheter
23.07Karlavagnen med Chr
P4 Östergötland
TidProgram
00.00Ekonyheter
00.02Vaken med Robert Be
01.00Ekonyheter
01.02Vaken med Robert Be
02.00Ekonyheter
02.02Vaken med Robert Be
03.00Ekonyheter
03.02Vaken med Robert Be
04.00Ekonyheter
04.02Vaken med Robert Be
05.00Ekonyheter
05.02Vaken med Robert Be
05.30Ekonyheter
05.35Vaken med Robert Be
05.59Morgon i P4 Östergö
06.00Ekonyheter
06.05Radiosporten
06.08Morgon i P4 Östergö
06.13Väderprognos från S
06.14Morgon i P4 Östergö
06.20Trafik & Service
06.21Morgon i P4 Östergö
06.30Nyheter P4 Östergöt
06.33Morgon i P4 Östergö
06.50Barnmorgon med Farz
06.56Morgon i P4 Östergö
06.57Trafik & Service
06.58Nyheter P4 Östergöt
07.00Ekonyheter
07.07Radiosporten
07.10Morgon i P4 Östergö
07.20Trafik & Service
07.21Morgon i P4 Östergö
07.30Nyheter P4 Östergöt
07.33Morgon i P4 Östergö
07.57Trafik & Service
07.58Nyheter P4 Östergöt
08.00Ekonyheter
08.07Radiosporten
08.10Morgon i P4 Östergö
08.29Trafik & Service
08.30Nyheter P4 Östergöt
08.33Morgon i P4 Östergö
08.57Trafik & Service
08.58Nyheter P4 Östergöt
09.00Ekonyheter
09.02Radiosporten
09.03Kulturnytt i P4
09.05Morgon i P4 Östergö
09.30Nyheter P4 Östergöt
09.32Förmiddag i P4 Öste
10.00Ekonyheter
10.03Förmiddag i P4 Öste
10.30Nyheter P4 Östergöt
10.32Förmiddag i P4 Öste
11.00Ekonyheter
11.03Förmiddag i P4 Öste
11.30Nyheter P4 Östergöt
11.32Förmiddag i P4 Öste
12.00Ekonyheter
12.10Förmiddag i P4 Öste
12.30Nyheter P4 Östergöt
12.32Förmiddag i P4 Öste
12.56Nyheter från Sisura
12.59Förmiddag i P4 Öste
13.00Ekonyheter
13.02Radiosporten
13.04P4 Extra med Erik B
13.30Nyheter P4 Östergöt
13.32P4 Extra med Erik B
14.00Ekonyheter
14.03P4 Extra med Erik B
14.30Nyheter P4 Östergöt
14.32P4 Extra med Erik B
14.57Kulturnytt i P4
15.00Ekonyheter
15.03Radiosporten
15.04Eftermiddag i P4 Ös
15.07Trafik & Service
15.08Eftermiddag i P4 Ös
15.30Nyheter P4 Östergöt
15.33Trafik & Service
15.34Eftermiddag i P4 Ös
15.55Väderprognos från S
15.56Eftermiddag i P4 Ös
16.00Ekonyheter
16.03Radiosporten
16.07Eftermiddag i P4 Ös
16.10Trafik & Service
16.11Eftermiddag i P4 Ös
16.30Nyheter P4 Östergöt
16.34Trafik & Service
16.35Eftermiddag i P4 Ös
16.45Dagens Eko kvart i
17.01Eftermiddag i P4 Ös
17.04Trafik & Service
17.05Eftermiddag i P4 Ös
17.30Nyheter P4 Östergöt
17.34Trafik & Service
17.34Eftermiddag i P4 Ös
17.35Kvällspasset i P4 m
18.00Sagor i Barnradion:
18.12Sportextra
20.03Radiosporten
20.06Sportextra
21.00Sportextra
21.40Karlavagnen med Chr
22.00Ekonyheter
22.10Radiosporten
22.12Karlavagnen med Chr
23.00Ekonyheter
23.07Karlavagnen med Chr